Psychiatra Wrocław, Gabinet: ul. Ładna 21/1

PSYCHIATRA, PSYCHOTERAPEUTA

lek. med. Waldemar Maksymowicz

 • Nerwica
 • Lęki
 • Bezsenność
 • Schizofrenia
 • Uzależnienie
 • Nadpobudliwość
 • Choroba afektywna
 • Zaburzenia pamięci
 • Zaurzenia osobowości
 • Agorafobie i inne fobie
 • Choroby wieku podeszłego
 • Inne ...
 • Depresja
  Depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym. Około 10% populacji ludzkiej cierpi na depresję. Jest to stan smutku, przygnębienia, obniżonej samooceny, niemożności przeżywania radości.
 • Objawy depresjii
  Istnieją różne kryteria rozpoznawania depresji. Do najważniejszych objawów depresji należą: smutek niemożność odczuwania przyjemności lub wyraźne zmniejszenie zainteresowania sprawami, które dotychczas były istotne, zmniejszenie energii, zmniejszenie aktywności. Inne, które stanowią konsekwencję lub rozwinięcie powyższych to zaburzenia snu, myśli samobójcze, bardzo ważnym objawem, często towarzyszącym depresji jest lęk. Inne to poczucie winy, poczucie niskiej samooceny, może to być również brak apetytu czy brak perspektyw na przyszłość.
  Objawy te świadczą o depresji jedynie wówczas, gdy utrzymują się co najmniej 2 tygodnie.
 • Czy depresja jest uleczalna?
  Depresja jest chorobą, pod wieloma względami taką samą "jak każda inna". Dysponujemy lekami, które zmniejszają objawy depresji, bądź całkowicie je usuwają u większości pacjentów, jednak nie u wszystkich chorych. Istnieją również niefarmakologiczne metody leczenia depresji, między innymi psychoterapia.
 • Jakie są metody leczenia depresji?
  Przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych wydaje się najszybszą i najprostszą metodą leczenia, jednak moje doświadczenie wskazuje, iż w wielu przypadkach pomocna jest również psychoterapia, która wymaga od pacjenta aktywnego udziału. W niektórych przypadkach można stosować obie te metody równocześnie. Doboru leku powinien dokonywać lekarz psychiatra. Leki przeciwdepresyjne nie mają działania uzależniającego, jednak o odstawieniu powinien decydować lekarz, gdyż zbyt wczesne ich odstawienie może powodować nawrót choroby.
 • W jaki sposób osoba chora na depresję może sama sobie pomóc?
  Nie można wyleczyć siebie samego z depresji, można jednak i należy współpracować z lekarzem psychiatrą lub psychoterapeutą.
  Choremu na depresją mogą pomóc bliscy, jednak oni nie zawsze wiedzą jak postąpić. Muszą oni pamiętać aby nie przytłaczać chorego nadmiarem własnych pomysłów. Należy mu zostawić miejsce na własną aktywność.
stat4u
Copyright ©2010, wszelkie prawa zastrzeżone
Waldemar Maksymowicz Psychiatra Wrocław
tel. 607 400 967, e-mail: wm@psychiatra.co